GIẢI QUẦN VỢT CÁC CÂU LẠC BỘ TỈNH KHÁNH HÒA MỞ RỘNG CUP MÊ TRANG LẦN THỨ IX NĂM 2018.