Doanh nhân Lương Thế Hùng – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cà phê Mê Trang tham gia hội thảo APEC tại Hoa Kỳ