LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ MÊ TRANG