World food Moscow 2014 – bước ngoặt lớn cho doanh nghiệp Việt

Khách hàng đến từ các nước tự trị thuộc liên bang Nga trước đây, có những đơn hàng mới