Cà phê Mê Trang, chung tay góp sức để có một cái TẾT ấm áp