Cà Phê Mê Trang đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2013

danh-hieu-HVNCLC-2013