Cà phê Mê Trang đồng hành cùng chương trình “Chung tay vì cuộc sống cộng đồng – Xuân tình nguyện 2017”