Cà phê Mê Trang đồng hành cùng Tp. Đà Nẵng trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017

IMG_20171107_141045