Cà phê Mê Trang đồng hành cùng Tp. Đà Nẵng trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017