Cà phê Mê Trang được vinh danh Thương hiệu vàng thực phẩm Việt Nam năm 2014