Cà phê Mê Trang – Gặp gỡ và tri ân khách hàng cuối năm 2017