Cà phê Mê Trang giới thiệu sản phẩm tại đại siêu thị Samberi – Vladivostok (Nga)