Cà phê Mê Trang là nguyên liệu trong cuộc thi Đệ nhất pha chế cà phê tại Việt Nam