Cà phê Mê Trang là nhà tài trợ kim cương của Tuần lễ văn hóa Cà phê Việt