Cà phê Mê Trang là nhà tài trợ kim cương giải Golf hữu nghị Nha Trang – Hải Phòng