Cà phê Mê Trang mở thêm 2 cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm.

Cắt băng khai trương cửa hàng tại số 20A Trần Quang Khải.