Cà phê Mê Trang nhận “Cúp vàng cà phê chất lượng vì sức khỏe cộng đồng”