Cà phê Mê Trang ra mắt sản phẩm mới tại Festival Biển 2019