Cà phê Mê Trang – Tài trợ vàng cho Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng bên lề APEC 2017

IMG_20171107_105220