Cà phê Mê Trang tham gia giới thiệu sản phẩm tại APEC 2017