Cà phê Mê Trang tham gia giới thiệu sản phẩm tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017