CÀ PHÊ MÊ TRANG THAM GIA NGÀY HỘI CÀ PHÊ VIỆT NAM LẦN THỨ 2 – NĂM 2018