CÀ PHÊ MÊ TRANG THAM GIA TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI QUỐC GIA FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT 2019 TẠI LÂM ĐỒNG