Cà phê MÊ TRANG thu hút đông đảo khách tham quan Lễ hội quảng bá thử nếm cà phê