[SIAL CHINA 2017] Cà phê Mê Trang thu hút khách tại Hội chợ thực phẩm và đồ uống Sial China 2017