Cà phê Mê Trang trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ khởi nghiệp Hội doanh nhân trẻ Khánh Hòa