Cà phê Mê Trang trao tặng 50 triệu đồng cho 50 hộ nghèo tại Tp. Nha Trang