Cà phê Mê Trang triển khai chương trình dùng thử tại hệ thống siêu thị trên toàn quốc

image-0-02-06-813bfa49124f496eed2a70817aaf3f6661cbcc59d7c091667a7b481b716bbc52-v