Cà phê Mê Trang vinh dự đồng hành cùng Đại hội Công đoàn ngành Công thương nhiệm kỳ 2018-2023