Cà phê Mê Trang vinh dự nhận giải thưởng “Thương hiệu mạnh Asean” 2017