CÀ PHÊ SẠCH MC CỦA CÀ PHÊ MÊ TRANG ĐƯỢC TÔN VINH SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU 2015