Cà phê sạch MC của Mê Trang nhận giải thưởng Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Tỉnh Khánh Hòa