Café Mê Trang khai trương chi nhánh và cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM