Café Mê Trang trở thành đơn vị cafe duy nhất phục vụ Hội Nghị Apec 2017.