Cà phê, chè nóng và mùa đông Hà Nội

images663689_03_18_2010_10_15_09_AM