Công ty Cổ phần cà phê Mê Trang kỷ niệm 15 năm thành lập

10517458_862750027108330_1456340493559756679_n