Chi bộ Mê Trang nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa