Chi bộ Mê Trang nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa

images1120745_ong_Tuan