Chi Đoàn Mê Trang đạt danh hiệu Chi Đoàn Vững Mạnh Xuất Sắc năm 2012

me-trang-chi-doan-vung-manh