[Festival 2015] Tất bật chuẩn bị trước Festival Biển Nha Trang 2015: Lễ hội Cà phê Mê Trang đã sẵn sàng