[ FESTIVAL BIỂN 2017]CHUNG KẾT CUỘC THI PHA CHẾ CÀ PHÊ FESTIVAL BIỂN NHA TRANG – CUP MÊ TRANG 2017