[Chuỗi M-Café] Tưng bừng khai trương M-Café Quy Nhơn