Công đoàn Mê Trang vinh dự nhận bằng khen Công đoàn vững mạnh xuất sắc

IMG_4195