Công ty Cà phê Mê Trang vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế