Công đoàn Mê Trang tham gia Hội thao thanh niên công nhân tỉnh Khánh Hòa năm 2015

IMG_7649 (FILEminimizer)