[Hội chợ Hàn Quốc] Rà soát công tác chuẩn bị triển lãm Seoul Cafe Show

11821224_1651031261811440_722789469_n