Đại diện Mê Trang cùng Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị thiệt hại ở Nha Trang sau cơn bão số 8