Đại diện Mê Trang cùng Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị thiệt hại ở Nha Trang sau cơn bão số 8

0-02-06-915ead6ee6cb7df3a6fe1ff53869b02f43b8d2280d40ed0c2e33b0569a6fae08_66d77db