Đại hội Hội Doanh Nghiệp Trẻ tỉnh Khánh Hòa lần thứ III nhiệm kỳ 2011 – 2014

dai-hoi-doanh-nghiep-tre