[ĐẢNG BỘ] LỄ KẾT NẠP 13 TÂN ĐẢNG VIÊN

Quần chúng ưu tú nghe công bố và nhận quyết định kết nạp Đảng viên