Đảng bộ Mê Trang nhận bằng khen từ Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa