Tổng Giám đốc Lương Thế Hùng nhận bằng khen doanh nhân tiêu biểu của UBND Tỉnh Khánh Hòa

luong_the_hung