[Festival 2015] Khép lại Lễ hội Cà phê Mê Trang: Đầy màu sắc ấn tượng